Hvad skal der til hvis man skal have en BPA?

Det kan være svært at give et entydigt svar på, hvad der skal til, hvis du skal have en BPA-ordning, da det er noget, der bliver vurderet forskelligt fra kommune til kommune. Men der er naturligvis en række forskellige ting at tage udgangspunkt i, så man vil kunne vurdere, hvorvidt det er tiden værd at søge om en BPA-ordning, hvor du vil få tilegnet en BPA, som er en forkortelse for Borgerstyret personlig assistance. Hvis du skal have en BPA, så kræver det normalt at du enten har en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der på en eller anden vis har medført, at du har et omfattende behov for hjælp – eller hvis du ganske enkelt har et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp. Det skal selvfølgelig også nævnes, at hvis du ønsker at gøre brug af BPA-ordningen, så kræver det også, at du er i stand til at fungere som arbejdsgiver for den hjælper eller de hjælpere, som du får tilknyttet. Du har dog mulighed for at overføre dit tilskud til en nærtstående, en privat virksomhed eller en forening, hvilket vil betyde, at du kun kommer til at fungere som daglig leder/arbejdsleder for den hjælper eller de hjælpere, som du får tilknyttet. Ydermere, så skal du også være fyldt 18 år, men du skal dog ikke være bange for, at du bliver for gammel til at have en BPA, da der ikke er noge øvre aldersgrænse for denne ordning.

Sådan bliver dit behov udmålt af kommunen

Hvis du har fået bemyndigelse til at få tilknyttet en Borgerstyret personlig assistance, som oftest bliver kaldt for en BPA, så skal kommunen selvfølgelig sørge for at lave en form for udmåling af de omkostninger, der er forbundet med ansættelse af hjælpere til BPA. Denne udmåling skal og vil ske på samme vilkår, hvad end du selv har intentioner om at agere arbejdsgiver, eller du derimod har foretaget det valg, at du hellere vil have overført din bevilling til en nærtstående, en form for forening eller måske en privat virksomhed, der kan varetage forskellige former for administrativ og juridisk arbejde for dig. Når kommunen skal udmåle din bevilling så skal den udmåles således, at det bliver gjort muligt for dig at ansætte og fastholde de nødvendige hjælpere, mens denne bevilling naturligvis også skal være vurderet på individuel vis, så den dækker lige netop dit personlige hjælpebehov. Ydermere, så skal de også sikre, at du får tilknyttet en række hjælpere, der har passende faglige kvalifikationer, som kan tage hensyn til dine behov i løbet af døgnet og hele ugen.

Det skal desuden også understreges, at det bestemt ikke er pointen, at du skal have hverken personlige udgifter eller personlige indtægter ved at have tilknyttet en Borgerstyret personlig assistance, hvad end der er tale om en eller flere hjælpere, som har dig under opsyn. For at undgå dette, så er det naturligvis kommunens opgave at skulle opstille et budget, hvor de sørger for at liste alle forudsete og forventelige omkostninger til ansættelse af dine hjælpere, hvilket blandt andet også inkluderer de omkostninger, der er forbundet med at have valgt enten en forening eller en virksomhed til at administrere det juridiske og administrative aspekt for dig. Ikke nok med det, så er det også kommunens job at skulle betale for de omkostninger, der er forbundet med både hjælpernes sygdom, barns 1. og 2. sygedag, forsikring såvel som diverse former for omkostninger, der har forbindelse til at overholde arbejdsmiljølovgivningen mv. Det betyder også, at du ikke kommer til at stå med nogle af udgifterne på egen hånd, når du har tilknyttet en BPA.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *